PHP Abstract class nedir?

PHP 16 Ara 2022

PHP dilinde abstract class, gerçekleştirilmemiş bir sınıfı temsil eden bir yapıdır. Yani, abstract class'ta bulunan methodların içeriği belirtilmemiştir ve bu methodların gerçekleştirilmesi için türetilen sınıflar tarafından zorunlu hale getirilir.

Bir abstract class oluşturmak için "abstract" anahtar kelimesini kullanırız ve bu sınıf içinde en az bir tane abstract method olmalıdır. Abstract methodlar sadece isimleri ve parametreleri belirtilir, içeriği yazılmaz. Örnek olarak:

abstract class AbstractClass {
  abstract public function abstractMethod();
}

Abstract class'tan türetilen sınıflar, abstract class'taki abstract methodların gerçekleştirilmiş haliyle yazmalıdır. Örnek olarak:

class ConcreteClass extends AbstractClass {
  public function abstractMethod() {
    // Gerçekleştirilmiş abstractMethod içeriği burada yazılır
  }
}

Abstract class'ların içinde concrete methodlar da olabilir. Concrete methodlar, gerçekleştirilmiş işlevlerdir ve içeriği belirtilmiştir. Örnek olarak:

abstract class AbstractClass {
  abstract public function abstractMethod();
  public function concreteMethod() {
    // Gerçekleştirilmiş concreteMethod içeriği burada yazılır
  }
}

Abstract class'lar, bir sınıfın bir kısmını gerçekleştirirken kullanılır ve genellikle sınıflar arasında ortak özellikleri temsil etmek için kullanılır.

Etiketler