PHP Interface nedir?

PHP 16 Ara 2022

PHP dilinde interface, bir sınıfın tamamını gerçekleştirirken kullanılan bir yapıdır. Yani, bir interface içindeki tüm methodlar abstract olmalıdır ve bu methodların gerçekleştirilmesi için türetilen sınıflar tarafından zorunlu hale getirilir.

Bir interface oluşturmak için "interface" anahtar kelimesini kullanırız ve bu interface içinde en az bir tane abstract method olmalıdır. Abstract methodlar sadece isimleri ve parametreleri belirtilir, içeriği yazılmaz. Örnek olarak:

interface MyInterface {
  public function interfaceMethod();
}

Interface'ten türetilen sınıflar, interface'deki abstract methodların gerçekleştirilmiş haliyle yazmalıdır. Örnek olarak:

class ConcreteClass implements MyInterface {
  public function interfaceMethod() {
    // Gerçekleştirilmiş interfaceMethod içeriği burada yazılır
  }
}

Interface'lerde veri üyeleri olmaz ve constructor da olmaz. Bir sınıf birden fazla interface'den miras alabilir, ancak bir concrete class'tan asla miras alamaz.

Interface'ler, bir sınıfın tamamını gerçekleştirirken kullanılır ve genellikle sınıflar arasında bir arayüz oluşturmak için kullanılır.

Etiketler