Laravel; basit, benzersiz kod üreteci

PHP 18 Kas 2022

Bir ürün eklerken, bu ürüne ait benzersiz bir kod üretmeniz için basit ve kullanışlı bir kod üretici paketi.

Çalışma mantığı olarak, kodu üreteceğiniz zaman ilgili tablonun Model class'ını ve tabloda tarama yapıp benzersiz olan kodu üretmesi için sütun adını girmeniz gerekir.

Aynı kodun tekrar üretilip üretilmediğinden nasıl emin olabilirim?

Merak etmeyin, kod oluştururken paketin sizden model ve field istemesinin sebebi tam olarak budur. Şayet aynı kod varsa, yeni bir tane oluşturur

Kurulum

Composer aracılığıyla dahil edebilirsiniz:

composer require kaantanis/coderator

Config dosyasını yayınla:

php artisan vendor:publish --tag="coderator-config"

Config dosyası içeriği:

return [
  'default_length' => 6,
];

Kullanım

$coderator = new \KaanTanis\Coderator\Coderator();

$my_code = $coderator->model(\App\Models\Product:class)
  ->field('code') // zorunlu. Benzersiz kod üretirken kontrol eder
  ->prefix('#PR') // isteğe bağlı. varsayılan boş
  ->length(6) // isteğe bağlı. prefix dahil edilmez
  ->generate(); // benzersiz kod döndürür
// $my_code = '#PRAY81QH'

// Opsiyonlar olmadan
$my_code = $coderator->model(\App\Models\Product:class)
  ->field('code') // zorunlu. Benzersiz kod üretirken kontrol eder
  ->generate(); // benzersiz kod döndürür  
// $my_code = '8EYQHG'

// Oluşturulan benzersiz kodunuzu modelinizde kullabilirsiniz. Ör. Product model
Product::create([
  'code' => $my_code, // Kesin benzersiz kod 8EYQHG
  ...
]);

Github kaynak kodları

GitHub - KaanTanis/coderator: Simple unique code generator with optional configurations
Simple unique code generator with optional configurations - GitHub - KaanTanis/coderator: Simple unique code generator with optional configurations

Etiketler