PHP Iterables nedir?

PHP 16 Ara 2022

PHP Iterables, PHP 7.1 sürümünde eklenen bir özelliktir. Iterables, döngüler ile gezilebilen veri yapılarını temsil eder. Örneğin, bir dizi veya bir objedir.

Iterables, foreach döngüsü ile kolayca gezilebilir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir dizi içerisinde gezilebilir:

$array = [1, 2, 3, 4, 5];

foreach ($array as $item) {
  echo $item;
}

Bu örnekte, $array dizisinin her bir elemanı $item değişkenine atanarak döngü içerisinde gezilir.

Iterables, aynı zamanda iterable olarak işaretlenen bir sınıfın örnekleri de olabilir. Bu sınıf, IteratorAggregate arabirimini uygulamalıdır. Bu arabirim, getIterator() metodunu tanımlar ve bu metodun geri dönüş tipi Iterator veya IteratorAggregate arabirimini uygulayan bir sınıf olmalıdır. Örnek olarak:

class MyIterableClass implements IteratorAggregate
{
  protected $items = [1, 2, 3, 4, 5];

  public function getIterator()
  {
    return new ArrayIterator($this->items);
  }
}

Bu sınıf, foreach döngüsü ile aşağıdaki gibi gezilebilir:

$iterable = new MyIterableClass();

foreach ($iterable as $item) {
  echo $item;
}

Iterables, döngüler ile veri yapılarının gezilmesini kolaylaştırır. Bu sayede, döngüler ile veri yapılarındaki verileri işlemek daha kolay hale gelir.

Etiketler